Hotele Korona

Wersje językowe

 

Al. Krakowska 218
Warszawa
przy Lotnisku Chopina

 

Jachranka 75
nad Zalewem Zegrzyńskim
pod Warszawą

Regulamin Konkursu Weselnego

REGULAMIN KONKURSU WESELNEGO

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się loteria weselna zwana dalej „Konkursem” realizowana w dniu 17-18 stycznia 2015r. spośród Gości odwiedzających Galę Ślubną w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie

 

§ 2

Organizatorem Konkursu jest spółka Hotele Korona Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Majdańskiej 1, 04-088, właściciel hotelu Lord i Windsor.

§ 3

Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dla odwiedzających Galę Ślubną w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie w dniach 17-18 stycznia 2015r.

§ 4

Konkurs trwa od 17.01.2015 r. od godz. 10:00 do 18.01.2015 r. do godz. 18:00.

II. UCZESTNICY KONKURSU

§ 5

Uczestnikami Konkursu mogą być osoby pełnoletnie, które:

-     czytelnie wypełnią dane kontaktowe pozwalające na przesłanie informacji o przyznaniu nagrody

-     a także wyrażą zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

 

§ 6

Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy, ani osoby pozostające w stosunku zlecenia lub w innym stosunku prawnym, do którego stosuje się przepisy o zleceniu z Organizatorem Konkursu oraz członkowie rodzin wskazanych osób, do drugiego stopnia pokrewieństwa.

 

III. ZASADY KONKURSU

§ 8

1. Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu i przyznaniem nagród czuwają Osoby Odpowiedzialne powołane przez Organizatora.

§ 9

1. Aby przystąpić do Konkursu należy:

  • czytelnie wypełnić dane kontaktowe pozwalające na przesłanie informacji o przyznaniu nagrody
  • zapoznać się i zaakceptować Regulamin Konkursu, który dostępny jest na stronie www.hotelekorona.pl
  • wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych do realizacji niniejszego Konkursu.

2. Aby odebrać i zrealizować nagrodę w Konkursie należy:

  •  skontaktować się z hotelem którego nagroda dotyczy i dokonać rezerwacji pobytu w wybranym terminie, uzgodnionym z hotelem.

IV. NAGRODY

§ 10

W konkursie przewidziano następujące nagrody dla laureatów:

  1. Pakiet romantyczny  dla 2 osób w Hotelu Windsor w Jachrance
  2. Pobyt weekendowy dla 2 osób w Hotelu Lord w Warszawie.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 11

1. Zgłoszenie uczestnictwa w Konkursie oznacza wyrażenie przez Uczestnika Konkursu zgody na zamieszczenie niektórych danych wymienionych w § 9 (w szczególności imienia i nazwiska) we wszystkich materiałach, niezależnie od formy ich wyrażenia, mających za przedmiot propagowanie Konkursu przez czas określony przez Organizatora Konkursu.

2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu nawet w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie umieszczona na stronie internetowej www.hotelekorona.pl. Zmiany wchodzą w życie z dniem ich ogłoszenia na stronach internetowych.

3. Organizator nie ponosi kosztów związanych z dostarczeniem zgłoszeń konkursowych przez uczestników Konkursu.

4. Organizator ponosi koszty przesyłki nagród przyznanych w Konkursie.

5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminów: rozpoczęcia i zakończenia dodawania zgłoszeń konkursowych, rozpoczęcia i zakończenia głosowania oraz publikacji wyników Konkursu.

6. W przypadku naruszenia Regulaminu przez Uczestnika, Osoby Odpowiedzialne powołane przez Organizatora mogą go wykluczyć na każdym etapie Konkursu.

7. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.

8. Zgłoszenie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją warunków zapisanych w niniejszym Regulaminie.

Copyright © 2010. Hotele Korona. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Informacja o cookies

Projekt i wykonanie Seenet